Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

konektivita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Funkční konektivita zdrojů EEG pro časově vázané události
 (Jakub Šebek)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//rkjkqs// | Biomedicínský inženýr / | Práce na příbuzné téma

Hydrologická konektivita a sedimentační procesy v odškrceném Strážnickém a Kenickém meandru
 (Petr Holík)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pmbbd/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Anatomická konektivita mozku a sekvencování pohybů u schizofrenie
 (Jitka Hüttlová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/udqrb/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Práce na příbuzné téma

Význam a konektivita vybraných krajinných prvků krasových plošin na území CHKO Moravský kras
 (Jan Beránek)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129887 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Konektivita hornické krajiny na příkladu brouků z čeledi mrchožroutovití (Silphidae) na území dobývacího prostoru Dolu Paskov
 (Kristýna Chvostková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115193 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Konektivita krajiny na příkladu epigeické arachnofauny v CHKO Český kras
 (Michal ZEDEK)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s134zk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Funkční konektivita a kvalita biocenter nadregionálního významu v přeshraničním prostoru NP Šumava a Bavorský les
 (Lenka EFFENBERKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8w1zk1// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metod zpracování fMRI dat pro zvýšení validity analýz konektivity
 (Marek Bartoň)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ta1lx/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Práce na příbuzné téma

Podmínky transportu sedimentů v povodí Černé Opavy - analýza (dis)konektivity fluviálního systému
 (Lenka Ondráčková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gra2j/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Analýza konektivity chytrých zařízení
 (Jakub Samuel Paulovič)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zi0mw/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)