Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

konektivita krajiny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Konektivita hornické krajiny na příkladu brouků z čeledi mrchožroutovití (Silphidae) na území dobývacího prostoru Dolu Paskov
 (Kristýna Chvostková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115193 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Konektivita krajiny na příkladu epigeické arachnofauny v CHKO Český kras
 (Michal ZEDEK)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s134zk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Význam a konektivita vybraných krajinných prvků krasových plošin na území CHKO Moravský kras
 (Jan Beránek)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129887 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Fragmentace lesní krajiny jako důležitý faktor ovlivňující diverzitu společenstev pavouků na příkladu CHKO Český kras
 (Michal Zedek)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ew4xlc// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv konektivity a kvality stanovišť na diverzitu nočních motýlů (Lepidoptera)
 (Filip TYRALÍK)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qhuani// | Biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Význam krajinné struktury a kvality biotopu pro biodiverzitu bezobratlých
 (Lenka ŠPRTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mxeog4// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Procesy ovlivňující druhovou bohatost izolovaných ostrůvků acidofilních trávníků v zemědělské krajině
 (Hana Sekerková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j3fqh/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv izolace lesních luk a ztráty konektivity bezlesí na biodiverzitu vybraných skupin hmyzu
 (Kamila ČÍŽOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qmmnhv// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma