Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

konstrukcni vrstvy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh asfaltových směsí do obrusné vrstvy krytu vozovky
 (Radek Pernica)

2011, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89926 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
 (Hana Minářová)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mvbz8g// | Krajinářství / | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu obrábění povrchové vrstvy na životnost součásti
 (Michal LATTNER)

2016, Disertační práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5hzypl// | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení možností využití stavebních recyklátů do konstrukčních vrstev železničního spodku
 (Jakub Bělunek)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//uhm1ty// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza možností GPR pro detekci konstrukčních vrstev netuhých vozovek PK
 (Veronika Malinská)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//29rbmw// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Zaměření konstrukčních vrstev stavby rychlostní komunikace R48 v úseku Rychaltice – Frýdek-Místek, vyhodnocení a porovnání s projektem
 (Žaneta Šmídová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98216 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Trvanlivost povrchových vrstev konstrukčních materiálů
 (Jaroslav Nováček)

2010, Bakalářská práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81637 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

Návrh konstrukčního řešení ochranného krytu pro výrobu vlákenných vrstev kombinací technologií melt-blown a střídavého elektrostatického zvlákňování
 (Petr Hornych)

2016, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//cygz7k// | Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Návrh polyuretanové vrstvy pro zvýšení akustického útlumu turbodieselového motoru osobního automobilu.
 (David Svoboda)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zembis// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma