Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kontaminace pudy.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Vyhodnocení kontaminace půd dopadových ploch střelnic v oblasti Březiny
 (Martina Přikrylová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bu29y/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení kontaminace půd dopadových ploch střelnic v oblasti Libavá
 (Martin Vašinka)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pr077/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv kontaminace půdy toxickými prvky na aktivitu vybraných půdních enzymů a růst plodin
 (Miroslava Křivánková)

2024, Diplomová práce, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//kac3ra// | Zemědělství a rozvoj venkova / | Práce na příbuzné téma

Kontaminace půdy arsenem na Kutnohorsku způsobená důlní těžbou stříbrných rud
 (Anna Jeřábková)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB13751 | Biologie a ekologie / | Práce na příbuzné téma

Kontaminace nivních půd a její důsledky pro půdní biologickou kvalitu
 (Jitka Johnová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yambv/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Význam a metody hodnocení difúzní kontaminace lesních půd
 (Pavel Rotter)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdkrk/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kontaminace půd rizikovými prvky metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
 (Veronika Hrubá)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140845 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití indexů znečištění pro zhodnocení kontaminace půd
 (Dorota Čmelíková)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//qdp28b// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení kontaminace půd v oblasti Valašského Meziříčí
 (Sabina Dunajská)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//cr1xhh// | Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie / | Práce na příbuzné téma

Aplikace FTIR metod a využití chemometrie v problematice kontaminace půd plasty a mikroplasty
 (Alena Dvořáková)

2022, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//2royu9// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)