Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

konvolucni site

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Detekce foton-upkonverzních nanočástic pomocí konvoluční sítě U-Net s využitím luminiscenční mikroskopie
 (Natálie Polachová)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//22kv5w// | Biomedicínská technika a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

Použití konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci snímků ptačího peří
 (Kateřina Zárybnická)

2022, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//t6xx8x// | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Model vozidla s automatickým sledováním trasy pomocí konvoluční neuronové sítě
 (Jakub Zahradník)

2024, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0yzfom// | Automatizace / | Práce na příbuzné téma

Jak zmást konvoluční neuronové síte?
 (Erik Daniel MURGAŠ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jp3nl2// | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Konvoluční neuronové sítě pro detekci objektů v medicínských obrazech
 (Zuzana Koščová)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//hvscei// | Biomedicínská technika a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

Klasifikace obrazů planktonu s proměnlivou velikosti pomocí konvoluční neuronové sítě
 (Jaroslav Bureš)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//v5jsmi// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Návrh prediktorů přesnosti pro konvoluční neuronové sítě
 (Šimon Šmída)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//bxkb99// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Evoluční návrh nelineárních funkcí pro konvoluční neuronové sítě
 (Martin Hladiš)

2024, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//m6pxam// | Informační technologie a umělá inteligence / | Práce na příbuzné téma

Konvoluční neuronové sítě v analýze obrazu
 (Jiří Kupka)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115985 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Použití konvoluční neuronové sítě pro klasifikační úlohu
 (Martin Petráň)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76900 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)