Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koprecipitace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Koprecipitace bimetalových šťavelanů
 (Soňa LISNÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cgwkik// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Nanostrukturované heterogenní katalyzátory na bázi TiO2, CeO2 a CuO pro katalytickou oxidaci těkavých organických látek
 (Barbora Ptáčková)

2022, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147797 | Chemické a environmentální inženýrství / Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nanostrukturovaných materiálů pro elektronická čidla senzorů plynů
 (David John Dmonte)

2024, Disertační práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//040g03// | Nanotechnology and Advanced Materials / | Práce na příbuzné téma

Studium struktury vodivé ortofosfátové keramiky v různých teplotních režimech
 (Matyáš Šindler)

2024, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ag8llb// | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma