Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koprofagni brouci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

"Koprofágní brouci a jejich vývojová stadia prožitkem" Modelování a prostorová tvorba v mateřské škole - výtvarný projekt s důrazem na využití přírodních materiálů
 (Karolína NAVRÁTILOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//na4puh// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Význam koprofágních brouků při rozkladu fekálií skotu a jejich vliv na společenstva půdních mikroorganismů
 (Tereza VACHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5ysj9s// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Struktura společenstva koprofágních brouků a odhad jejich vlivu na rozklad fekálií skotu
 (Jan HUBÁČEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jpa3k2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příspěvek koprofágních brouků a mikroorganismů k rozkladu fekálií domácího skotu
 (Tereza HUBÁČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tdkmtg// | Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Měření diverzity koprofágních brouků a jejich půdní aktivity na pastvině
 (Tomáš ANDĚL)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xngksa// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Význam koprofágních brouků pro obnovu travního porostu na pastvině skotu
 (Jindřich JANOVSKÝ)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pm2qvq// | Zemědělství / Agropodnikání | Práce na příbuzné téma

Genetická variabilita koprofágních brouků na pastvinách
 (Kristýna VRBOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//khdwza// | Biologie / | Práce na příbuzné téma