Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koridor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Prostorová analýza osídlení ve středním Polabí v období eneolitu. Labe jako důležitý akulturační koridor.
 (Tereza Machová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8630 | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Čínsko-laoský železniční koridor Boten-Vientiane a vliv velkých infrastrukturních projektů na rozvojové země
 (Dominik Kalas)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pqschc// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Představuje vegetace u silnic bariéru nebo migrační koridor?
 (Michaela TRUHLÁŘOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qbmb5e// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv projektů Jižního koridoru na energetickou bezpečnost dotčených zemí
 (Jana Červinková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pztf0/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Vodní toky jako koridory pro přesuny terestrických obratlovců
 (Jan Semerád)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sja9w/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Environmentální hodnocení hlavních železničních koridorů v ČR
 (Jan Novák)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sce4g/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Bilance říčního dřeva v říčním koridoru Dyje (NP Podyjí)
 (Matej Hlavňa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/crdxf/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Význam charakteru říčních koridorů pro životní strategie bezobratlých živočichů ve vodních tocích
 (Renata Chloupková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k9ukt/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Komparace plynových diversifikačních projektů v Jižním plynovém koridoru
 (Jan Štourač)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ig6um/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma

Analýza vazby makrozoobentosu na charakter říčních koridorů
 (Michaela Kučerová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q882j/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)