Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koroze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Mikrobiální koroze v systémech pro dopravu a skladování paliv
 (Eva Kotrlová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqoqx/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Elektrochemické studium koroze ocelových materiálů
 (Lukáš Foret)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yb4gh/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Nový koncept pro antikorozní ochranu kovů pomocí odpařitelných inhibitorů koroze
 (Mário Celso Genovez)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//q0kwqz// | Chemistry and Chemical Technology / Organic Technology | Práce na příbuzné téma

Testování inhibitorů koroze pro účely snížení koncentrací železa v pitné vodě
 (Johana Stavařová)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141403 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Mikrobiální koroze Al slitin
 (Jiří MIKESKA)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rx4un8// | Strojní inženýrství / Strojírenské materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv inhibitorů koroze na vlastnosti vodouředitelných NH
 (Libor Dvořák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//j8vf2l// | Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů / | Práce na příbuzné téma

Studium příčiny koroze žárově zinkovaných profilů v průběhu skladování
 (Martin Honig)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117455 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Mikrobiální koroze kovů
 (Pavel MICHÁLEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1r2jva// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Koroze v oboru Strojírenství na Střední průmyslové škole, Ostrava - Vítkovice
 (Jakub ANDREJKO)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s0rehn// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Koroze
 (Lucie HÝLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//h8matq// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)