Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

korpus anglicismu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Použití vybraných anglicismů v českých textech korpusu CzTenTen12
 (Nikol Volková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s5te2/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Anglicismy v Korpusu soukromé korespondence
 (Tereza Živná)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v6swr/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Anglicismy v současné české publicistice
 (Kamila Hugrová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//65xgt4// | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Práce na příbuzné téma

Typy a frekvence anglicismů v tištěné publicistice pro rodiny s dětmi
 (Marie Březková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3g6o/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Anglicismy v současné češtině
 (Regina STOLARZOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ln6gac// | Filologie / Bohemistika v praxi - jazyková a literární komunikace s dětmi | Práce na příbuzné téma

Anglicismy napříč generacemi
 (Martina BRYJOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1tbfsx// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Analýza výskytu anglicismů ve filmech pro děti, mládež a rodinu a v jazyku školní mládeže
 (Zdenka VIZINGEROVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3161 | Učitelství pro základní školy / | Práce na příbuzné téma

Anglicisms in Czech TV News Discourse
 (David HORVÁTH)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//13t1k7// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství historie pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Slovník a gramatika diskuzních fór
 (Blanka Hanzlová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m0qkf/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

L’analyse comparative des anglicismes dans le discours de spécificité : le cas des magazines de pêche français et tchèques
 (Lenka Růžková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/huprz/ | Filologie / Francouzský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma