Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kridlatka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Barevné vlastnosti a stabilita rostlinných barviv rodu křídlatka
 (Vojtěch DVOŘÁK)

2020, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7h3kjj// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Prostorová analýza změn rozšíření invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky
 (Václav Fröhlich)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115707 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití rostlin rodu křídlatka (Reynoutria)
 (Jana VRBOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mc8b52// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Modelování výskytu invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky na základě stanovištních nároků
 (Václava Maťašovská)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119735 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Analýza změn rozšíření invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky
 (Václav Fröhlich)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103359 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Možnosti detekce invazních neofytů pomocí distančních metod na příkladu rodu křídlatka (Reynoutria spp.)
 (Jakub Moldrzyk)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108014 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Příprava a testování sorbentů z křídlatky japonské pro odstraňování xenobiotik z povrchové a odpadní vody
 (Tereza Motúzová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140858 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Alternativní palivo z křídlatky japonské
 (Barbora Palkovská)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119847 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Sledování změn vegetace pod vlivem porostů křídlatky (Reynoutria sp.).
 (Lukáš GABRIEL)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e8mi8p// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Biosorpce iontů Cr (III) pomocí biomasy rostliny křídlatky japonské (Reynoutria japonica)
 (Radek Zajac)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86417 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)