Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kriticke prijeti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kritické ohlasy na první tři romány Miloše Urbana
 (Eliška Kopecká)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2njo/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Kaskádní efekty v systému kritické infrastruktury
 (Veronika Brabcová)

2019, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138560 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Příprava ČR na přijetí společné měny
 (Martin Horák)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/p6yq0/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Kritické ohlasy románové trilogie Jiřího Kratochvila
 (Martin Jirásko)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s1wt0/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Problémy spojené s přijetím LGBT identity a možnosti jejich řešení prostřednictvím sociální práce.
 (Iveta VÝROSTOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aul57n// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Komparace přijetí Škvoreckého Zbabělců literárními kritiky v 50. a 60. letech 20. století
 (Monika LAFATOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dfockx// | Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Základní instituce EU: dělba moci po přijetí Lisabonské smlouvy
 (Lucie VOŽENÍLKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sw0mxh// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Práce na příbuzné téma

Důsledky přijetí zákona o sociálních službách na činnost konkrétního zařízení
 (Miroslav NOVOTNÝ)

2008, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4gqcjr// | Rehabilitace / Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby | Práce na příbuzné téma

Oh Darcy! Feminist Analysis and Comparison of Pride and Prejudice and Bridget Jones's Diary
 (Barbora Radková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kk34g/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma