Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

krutova zkouska

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Deformační chování oceli 42CrMo4 zjišťované krutovou zkouškou za tepla
 (Petr Opěla)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87841 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Určení disipace energie a tvorba procesních map z výsledků krutových zkoušek
 (Lenka Kunčická)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93500 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Simulace krutové zkoušky metodou konečných prvků
 (Aleš Peter)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81912 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Analysis of the mechanical behavior of wood by means of digital image correlation
 (Martin Brabec)

2016, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gwsg6a// | Dřevařské inženýrství / Technologie zpracování dřeva | Práce na příbuzné téma

Optimalizace výroby přidavných svařovacích drátů z nízkolegované oceli
 (Ondřej Koldinský)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87680 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Modely deformačních odporů nástrojové oceli 19 552 za tepla
 (Marek Zogata)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87718 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Galvanické pomosazení ocelových kordů v kyanidových lázních
 (Vlastimil Ligocki)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81546 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Realizace torzního testu
 (Pavel Pavlíček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109753 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Optimalizace skladby laminátu kompozitové lyže
 (Petra BOUŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rab11h// | Aplikované vědy a informatika / Mechanika | Práce na příbuzné téma