Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kuzelovy drtic hp300

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh zlepšení tvarového indexu (Si) finálního výrobku frakce 4/8 s použitím stávající technologie včetně ekonomického vyhodnocení a investiční návratnosti na provozovně Opatovice
 (Ľubomír Kovalčík)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103067 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Technologie výroby drceného kameniva v lomu Rančířov
 (Marek Gerhard Walter)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75913 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma