Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kvadruplegie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ergoterapeutické přístupy pro horní končetiny u kvadruplegie
 (Jana BOBKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sq3bh1// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Program Domu Fatima a jeho vliv na kvalitu života kvadruplegika
 (Olga VLACHOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9et1z5// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Využití kognitivního tréninku u pacientů s kvadruplegií
 (Lucie Necidová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abdzj/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Ergoterapie u osob s tělesným postižením
 (Hana Procházková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4vum/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Práce na příbuzné téma

Fyzioterapie po úrazu míchy v oblasti C/Th páteře
 (Tereza HEMERKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5lux9f// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Život s kvadruplegií (kazuistika)
 (Vendula ŠEVČÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//07yh6e// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Rehabilitace klientů po úrazu míchy v oblasti krční páteře
 (Ilona DOBŘICKÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uryvzx// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Fyzioterapie po úrazu míchy v oblati krční páteře - tetraplegie
 (Nikol POSPÍŠILOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tdp6lo// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Ergoterapie u klientů s lézí míšní(tetraplegie)- stabilita sedu a přesuny
 (Martina PEŠKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2880 | Specializace ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma