Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kvadruplex

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
DNA kvadruplex formující segmenty v nekodujících oblastech FGFR3 genu.
 (Šimon Džatko)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v82ys/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Polymorfní kvadruplex formující segment DNA v promotoru c-Kit onkogenu
 (Barbora Zobačová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yb67j/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Polymorfní kvadruplex formující segment v promotoru c-Myc onkogenu
 (Michaela Krafčíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdot4/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

DNA kvadruplex formující segmenty v promotorových oblastech genů regulujících buněčnou pluripotenci.
 (Tereza Chmelíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yev36/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Interakce DNA-vazebných proteinů s DNA tvořícími guaninový kvadruplex
 (Denis Šubert)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqvdb/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Identifikace a characterizace kvadruplex formujících segmentů v promotorové DNA.
 (Šimon Džatko)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ufynd/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Analýza výskytu G-kvadruplex formujících sekvencí v genomech viroidů
 (Amanda FROMELIUSOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//h5ryzk// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Strukturní vlastnosti biologicky významných kvadruplexů
 (Markéta Fialová)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ue2pu/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Anomální struktury DNA v lidském genomu
 (Helena Kašparová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0b65/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma

Studium interakce rostlinných alkaloidů s nukleovými kyselinami
 (Kateřina Kolková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxaao/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)