Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kvalita pitne vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody
 (Petr BERKA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xzrb29// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace úpravny vody Horka za účelem zajištění kvality vyráběné pitné vody v souladu s platnou legislativou
 (Miroslav Hudák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115580 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Mikrobiologická kvalita pitné vody
 (Eliška Rohrerová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ifk8a8// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Práce na příbuzné téma

Kvalita pitné vody ve vojenském újezdu Brdy
 (Lenka DIVINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h1rjh7// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Kvalita pitné vody
 (Lenka SVÁTKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nxnqee// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Kvalita studniční vody jako individuální zdroj zásobování\nl{} pitnou vodou v Pardubickém kraji
 (Simona Suchomelová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rxpiv7// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Kvalita pitné vody v ČR za posledních 15 let
 (Eva SANISLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//te5e2j// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Kvalita vodovodní vody
 (Kateřina Sotolářová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6unn/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Problematika kvality pitné vody v nemocnici Prachatice
 (Monika ROSOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h5vejx// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Kvalita studniční vody na Pardubicku se zaměřením \nl{}na bakterie rodu Aeromonas
 (Lenka Bělohlávková)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3273qg// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)