Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kvalitativni vyzkumne setreni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Aplikace znalostí a dovedností získaných účastí na projektu OP VK "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání" do praxe - kvalitativní výzkumné šetření
 (Lucie ŠŮSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e33wvg// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Projekt výzkumného kvalitativního šetření komunikace mezi sociálními pracovníky a cizinci
 (Natálie Rotterová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/p6fa3/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Češi za hranicemi: design kvalitativní studie mezinárodních dobrovolníků
 (Vojtěch Vodseďálek)

2014, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13173/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Kvalitativní šetření ošetřovatelských postupů při odběrech krve
 (Jana NEUMANNOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hst2n3// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Projekt výzkumu kvalitativního šetření temporality bezdomovců
 (Denisa Kreuzziegerová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13333/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Reflexe výsledků šetření mezi studenty FTK UP o smyslu a metodě výuky filosofie
 (Tomáš NOHEJL)

2013, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//80ebvx// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Práce na příbuzné téma

Vnímání kvality života obyvateli sociálně vyloučené lokality Školní ulice: realizační a závěrečná část výzkumného šetření
 (Jan Pospíšilík)

2010, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//kjxnp4// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Analýza procesu šetření v rodinách očima sociálních pracovníků orgánu sociálně - právní ochrany dětí
 (Ivana FIALKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6s5dtr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Projekt výzkumu kvalitativního šetření experimentů s nealkoholovými drogami u dětí a mládeže
 (Karolína Chýlková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13614/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma