Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kyselina all-trans retinova (atra)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Modulace buněčné diferenciace u sarkomových linií pomocí kyseliny all-trans retinové a inhibitorů LOX/COX
 (Silvia Chovanová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0ibj/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Vliv hypoxie na buněčnou diferenciaci indukovanou pomocí kyseliny all-trans retinové a inhibitorů LOX/COX u buněk osteosarkomu
 (Viera Sláviková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7ttm/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Možnosti kombinované léčby pomocí vitamínu D3 a kyseliny alltrans retinové u osteosarkomových linií
 (Silvia Paukovčeková)

2019, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w34a8/ | Molekulární biologie a genetika / | Práce na příbuzné téma

Zesilování účinku induktorů diferenciace na modelu solidních nádorů in vitro
 (Martina Rédová)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4zzi/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Úloha proteinu NFAT v diferenciaci monoblastů BM2 indukované kyselinou retinovou
 (Filip Trčka)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wjim0/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Detekce proteinů vztahujících se k indukované diferenciaci sarkomových linií
 (Matěj Rádsetoulal)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dan3c/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv přírodních vzorků s různou retinoidní aktivitou na embryonální vývoj
 (Jindřich Šmíd)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bls3i/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vývojová toxicita metabolitů sinic a jejich směsí
 (Aneta Rafajová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyxo2/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Nové možnosti kombinované terapie na modelu solidních nádorů dětského věku
 (Silvia Paukovčeková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aclaa/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Práce na příbuzné téma

Analýza významu epigenetické regulace exprese AGR2 ve vztahu ke tvorbě metastáz u vybraných nádorových buněčných linií
 (Andrea Martišová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w8nl4/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)