Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

laik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Schizofrenie v diskurzu laiků a osob s diagnózou
 (Jan Pokluda)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z15cu/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Povědomí laiků o indikaci k volání linky 155
 (Šárka Novotná)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bldhf/ | Zdravotnické záchranářství / | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobé kojení - pohled zdravotníků a laiků
 (Monika Crhová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wwof9/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Spiritualita Karmelu prožívaná laiky ve světě. Marta a Marie jako spirituální impuls pro život laika v duchu spirituality Karmelu
 (Marta Krajčová)

2009, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//uu4q15// | Teologie / Křesťanská výchova | Práce na příbuzné téma

Srovnání znalostí z teorie elektromagnetického pole u laiků a odborníků v rámci civilní nouzové připravenosti
 (Barbora VESELÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fzdprm// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Laici v liturgii
 (Petr Sodomka)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8449 | Specializace v pedagogice / Náboženská výchova | Práce na příbuzné téma

Rok pro Ježíše pod Školou křesťanského života a evangelizace jako odpověď laiků k Nové evangelizaci v ČR
 (Milan ZIMČÍK)

2016, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mbs48a// | Teologie / Teologické nauky | Práce na příbuzné téma

Bolest jako ošetřovatelský problém očima laiků
 (Michaela NOVÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i869dh// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Informovanost laiků o paliativní a hospicové péči
 (David Petrúsek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//me6may// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Problematika metabolického syndromu z pohledu laika
 (Šárka MINAŘÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qddz03// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)