Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

landfill

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Cost-benefit analýza skládky odpadů
 (Michaela Turiaková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctnim/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Perspektiva využití skládkového plynu ze skládky komunálního odpadu
 (Marek Stránský)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//i5xxgz// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Jímání metanu ze skládky odpadu z pohledu zajištění technické bezpečnosti - Analýza rizik technologie jímání skládkového plynu pro energetické účely.
 (Viktor Chalupa)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100205 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Přirozená atenuace kontaminantů v předpolí skládky komunálního odpadu
 (Emanuela Valková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3v37/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Poplatek za skládkování a jeho plánované navyšování - případová studie pro vybraný kraj
 (Lenka Pechová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3ob5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Posouzení vzniku skládkového plynu v rekultivované a nerekultivované části skládky a.s. .A.S.A. - Tisová u Sokolova.
 (Dita Švejdová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86238 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Závislost vzniku skládkového plynu z hlediska délky času TKO v tělese skládky Frýdecká skládka a.s.
 (Aneta Syřínková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86213 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhých komunálních odpadů Bukov
 (Markéta Šourková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nwv7x9// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Kumulace těžkých kovů v půdě v okolí skládky komunálního odpadu Mrsklesy
 (Marie SCHINDLEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mv0hmt// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zjištění možností předúpravy skládkových výluhů pomocí zelených řas
 (Mariia Šuková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//l54hfn// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)