Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

laserove interferometrie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Interferometrie pro určování polohy v 3D
 (Denisa Jínová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//jwl8tc// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Interferometrie s kompenzací fluktuací indexu lomu vzduchu - experimentální ověření principu
 (Miroslava Holá)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//z1cy8i// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Práce na příbuzné téma

Interferometrie s řízenou změnou fáze pro měření vlastností planparalelních optických elementů
 (Ondřej Matoušek)

2018, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ojlahq// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Měření tvaru povrchu předmětů pomocí interferometrie se dvěma vlnovými délkami
 (Vladimír Kocour)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//y639k2// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Práce na příbuzné téma

Proudová a teplotní stabilizace diodových laserových zdrojů pro užití v optické interferometrii
 (Michal Kohl)

2015, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//8mf7m4// | Elektrotechnika a informatika / Mechatronika | Práce na příbuzné téma

Proudová a teplotní stabilizace diodových laserových zdrojů pro užití v optické interferometrii
 (Michal Kohl)

2016, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//2pt4k7// | Elektrotechnika a informatika / Mechatronika | Práce na příbuzné téma

Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length
 (Šimon Řeřucha)

2012, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neec4/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Práce na příbuzné téma

Kalibrace horizontálního délkoměru Carl Zeiss Jena
 (Antonín Beníček)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cy8u05// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Práce na příbuzné téma

Kalibrace dílenského mikroskopu Zeiss bezkontaktním způsobem s využitím laserinterferometru Renishaw
 (Adam MAREŠ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tpdzs4// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití laserových snímačů pro řízení procesů
 (Martin Dvořák)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87882 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)