Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

lear corporation

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Analýza výkonnosti společnosti Lear corporation Czech Republic s.r.o.
 (Petr Chlumský)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82225 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Racionalizace skladovacích procesů ve firmě Lear Corporation
 (Ondřej BUREŠ)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//03wzcb// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Analýza společnosti Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. pomocí časových řad
 (Jindřich Zehnal)

2013, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//4evfaf// | Systémové inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Toyota Production System - praktické využití ve firmě Lear Corporation Czech Republic s.r.o.
 (Jan Krejčí)

2010, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//om9sys// | Ekonomika a management / Podnikové informační systémy | Práce na příbuzné téma

Softwarová analýza chování programu pro sledování produktivity údržby
 (Vladimír Bubeník)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o0htth// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza stavu personálních činností ve vybraném podniku a návrhy na zlepšení
 (Lucie ELHOTOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c2yzxl// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Modelování tření a jeho vliv při numerických simulacích rychlých dějů
 (Pavla MACHÁŇOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//anipzj// | Počítačové modelování v inženýrství / Dynamika konstrukcí a mechatronika | Práce na příbuzné téma

Zavádění principů štíhlé výroby do nového podniku
 (Barbora VALEČKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//liiqkx// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Práce na příbuzné téma

Návrh uspořádání výrobního prostoru v oddělení prototypu
 (Kateřina NEZBEDOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//erzu2j// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Práce na příbuzné téma

Plánování a řízení projektu inovace
 (Klaudie KŘÍŽOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lkk9ar// | Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)