Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

lecba bolesti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Vliv služby pro léčbu akutní bolesti (Acute Pain Service) na incidenci chronické pooperační bolesti
 (Viktor Kubricht)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwizd/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání efektu nefarmakologických modalit v léčbě bolesti u pacientů po totální endoprotéze kolenního a kyčelního kloubu
 (Libor Koutný)

2022, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m64z0/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Pacient a chronické bolesti zad
 (Barbora Vitálošová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wxohc/ | Intenzivní péče / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení bolesti a její léčba u dospělých pacientů z pohledu sester intenzivní péče
 (Lucie Osičková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ds948/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Bolest jako indikátor kvality Název: Management bolesti u pacientů po totální endoprotéze kyčle a kolene v perioperačním období
 (Veronika Soudková)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//48ie74// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Léčba chronické bolesti v domácím prostředí
 (Denisa HOLLEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5295ga// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Léčba bolesti v hospicovém zařízení
 (Jana HANZLÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nf6sop// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech | Práce na příbuzné téma

Léčba bolesti z pohledu všeobecné sestry
 (Michaela RŮŽIČKOVÁ NEUŽILOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hi677c// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Problematika průlomové bolesti u pacientů v onkologické léčbě
 (Lenka TOMŠÍČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o89b33// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)