Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

legislativa administrativni prace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Administrativní zátěž všeobecných sester na akutních odděleních
 (Soňa FOJTÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4msgr2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Administrativní povinnosti firem vyvolaných daňovým systémem
 (Vendula Sehnalová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45949 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Práce na příbuzné téma

Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli
 (David Langr)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/p7ya8/ | Bankovnictví / Bankovní management | Práce na příbuzné téma

Administrativní budova v nízkoenergetickém standardu
 (Tomáš Winter)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111033 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Administrativní podpora nezávislých kulturních subjektů
 (Kristýna Kalivodová)

2010, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/5191 | Dramatická umění / Produkce | Práce na příbuzné téma

Aktivity a aktuální problémy Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Českých Budějovicích
 (Tomáš KVĚCH)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mqq0wo// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Administrativní zátěž českého chovatele ovcí a další aspekty spojené s touto problematikou
 (Pavla Vašíčková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115704 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma