Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

lepidoptera

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Koevoluce akustických systémů u netopýrů a motýlů Lepidoptera
 (Tereza Matoušková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l73ko/ | Ekologická a evoluční biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Denní motýli okolí Města Libavá a severozápadní části Vojenského újezdu Libavá (Lepidoptera: Rhopalocera)
 (Karel KIZEK)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//46hler// | Biologie / Biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Složení společenstev denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) jako ukazatel změn ve využívání krajiny
 (Lenka Suchanková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120029 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) vybraných oblastí v severovýchodních Čechách
 (Michaela PRAŽÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hsiokj// | Biologie / Biologie - Geografie | Práce na příbuzné téma

Genetická rozmanitost českých populací kriticky ohrožených modrásků (Lepidoptera, Lycaenidae)
 (Jiří BENEŠ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3spuae// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Motýli (Lepidoptera) vybraných lokalit Klatovska
 (Lukáš BEŠTA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0x69ax// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Biodiverzita motýlů (Lepidoptera) na sanovaných plochách hornické krajiny.
 (Barbara Matuszková)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116537 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) okolí Valašské Polanky
 (Anna BRUNCLÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v9r8ee// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Biologie | Práce na příbuzné téma

Hostitelská preference u bryofágních zástupců Pyraloidea (Lepidoptera)
 (Michaela DRGOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//egxa5x// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Denní motýli Chropyňska (Lepidoptera: Rhopalocera)
 (Eva JADRNÍČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wpbsje// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)