Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

letecka prospekce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Potenciál metod archeologické prospekce pro detekci poškozených mohylových náspů
 (Pavel BEHENSKÝ)

2019, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//aiwld0// | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Archeologický průzkum Norimberské cesty (úsek Tachov Bärnau) s využitím dat leteckého laserového skenování
 (Christián GRACLÍK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7fhpvs// | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Potenciál letecko-archeologického průzkumu širšího Plzeňska a verifikace objevů dalšími nedestruktivními metodami
 (Michal DVOŘÁK)

2010, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bj7luf// | Historické vědy / Archeologie | Práce na příbuzné téma

Římské krátkodobé tábory severně od středního Podunají
 (Lubomír Šetlík)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB118 | Historické vědy / Archeologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami: případová studie Sedlec-Hůrka
 (Pavel BEHENSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vrl4xe// | Archeologie / | Práce na příbuzné téma