Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

liniova stavba

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Vliv geodynamických jevů na liniové inženýrské stavby
 (Karolína Faktorová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tb8v1/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Postup navrhování liniových staveb v energetice.
 (Karel Ševčík)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115938 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Dopady environmentálních podmínek na BOZP u liniových staveb
 (Jindřich Pospíšil)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//aj3qwh// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

GIS jako nástroj pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti liniových staveb
 (Martina KIRILÁKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//00pdwe// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Vytvoření informačního modelu liniové stavby železnice
 (Michal Šobr)

2019, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139272 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí liniových staveb v Brně - Obřany a Rohozná
 (Monika Boučková)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//b2ggzj// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv liniových staveb na prostupnost krajiny na jižním Plzeňsku
 (Markéta MOŠNOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q1d98w// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Řízení kvality v projektech liniových staveb
 (Barbora Muziková)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//sfcviy// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Ochrana objektových a liniových vodotechnických staveb před povodněmi
 (Zuzana Zemanová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140189 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Problematika sanace podloží pod násypy liniových staveb pomocí štěrkových pilířů
 (Adéla Brožová)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1mnnem// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)