Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

literarni komparatistika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Pohádka jako literární žánr, problém komparatistiky
 (Lucie KODETOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5x4cyf// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Magický realismus v rysech literární postavy Alice (Alenky) u Lewise Carrolla a Angely Carter
 (Aneta Šimečková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/np8n9/ | Filologie / Literární komparatistika | Práce na příbuzné téma

Koncepce psychologizace literárních postav na pomezí šílenství (na materiálu vybraných děl ruské literatury a literatur anglického jazyka)
 (Zuzana Bílá)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/elf07/ | Filologie / Literární komparatistika | Práce na příbuzné téma

Hlavní motivy literárního díla Lili Zografu na příkladu vybraných románů
 (Lucie Mervartová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/og5jr/ | Filologie / Mediteránní studia Literární komparatistika | Práce na příbuzné téma

From Rhetoric to Aesthetics: Wit and Esprit in the English and French Theoretical Writings of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries
 (Klára Bicanová)

2011, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bfnfg/ | Filologie (čtyřleté) / Literární komparatistika | Práce na příbuzné téma

Komparativní analýza vybraných děl J. Nerudy a N. V. Gogola
 (Leontina Sutorová)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpl60/ | Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Komparace literární předlohy a filmové adaptace Adelheid
 (Lenka BUCHTOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ruos3t// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu).
 (Eva Niklesová)

2013, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r0dfp/ | Filologie (čtyřleté) / Literární komparatistika | Práce na příbuzné téma

Komparativní analýza vybraných naturalistických děl Emila Zoly a Eugena Kumičiće
 (Pavlína Čapčuchová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqb6i/ | Filologie / Literární komparatistika | Práce na příbuzné téma

Ženské postavy ve vybraných dílech Stefana Zweiga
 (Ludmila Ondráčková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/helr2/ | Filologie / Literární komparatistika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)