Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

literarni vychova na stredni skole

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Obraz ohroženého lidství v prózách Ladislava Fukse v 70. letech 20. století (s ohledem na možné využití textů v hodinách literární výchovy na středních školách)
 (Zuzana RÁMEŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fqvf97// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ SV pro SŠ navazující | Práce na příbuzné téma

Český psychologický román v literární výchově na střední škole
 (Vladimíra BRČÁKOVÁ)

2020, Disertační práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hx2a2y// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání v bohemistice | Práce na příbuzné téma

Možnosti interpretace současné české prózy v literární výchově na střední škole: díla J. Hájíčka, J. Topola a K. Tučkové
 (Kateřina ELIÁŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gonttp// | Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Práce na příbuzné téma

Metodické návrhy pro literární výchovu na 2. stupni ZŠ se zaměřením na uplatnění žánru fantasy
 (Tomáš DRAGON)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h08jkw// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Česká próza s tématem holocaustu jako učivo na středních školách na počátku 21. století
 (Markéta LIGOŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hwvhl8// | Učitelství pro střední školy / Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy | Práce na příbuzné téma

Od umění k výchově: literární a filmová výchova na ZŠ a SŠ
 (Hana PETRÁŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nrvfm6// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Od umění k výchově: literární a filmová výchova na ZŠ a SŠ
 (Hana PETRÁŠOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//suzcpc// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Didaktická interpretace vybraných děl s multikulturní tematikou ve výuce literární výchovy na základní škole
 (Dita MALÁŠKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bmoxyb// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Lyrika v současné české poezii pro děti a její využití v literární výchově na základní škole
 (Kateřina PŘÍPLATOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rz6d6e// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ SV pro SŠ navazující | Práce na příbuzné téma

Úpolová cvičení v hodinách tělesné výchovy na vybrané střední odborné škole
 (Denisa Boušková)

2019, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2c9sbl// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)