Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

lom druzba

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh otvírky lomu Družba z lomu Marie
 (Josef Odvody)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97742 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nasazení celku TC2/1 na vnitřní výsypku lomu Družba.
 (Josef Šneberk)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130070 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení úložních a tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín v předpolí lomu Jiří a Družba na základě informací z bývalé hlubinné činnosti.
 (Michaela Sekerášová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86319 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Přestavba čerpací stanice důlních vod povrchového lomu z místně obsluhované na dálkově řízenou
 (Martin Turek)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92695 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace těžebních podmínek a toku těživa z oblasti zasažené bývalou hlubinnou těžbou.
 (Radovan Zima)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101225 | Hornictví / | Práce na příbuzné téma

Výstavba retenčních nádrží v podmínkách S.U. a.s.
 (Josef Šneberk)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108437 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Znovuotevření výsypky Pastviny
 (Jan Rambousek)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92095 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh plánu využívání ložiska na kamenolomu Horní Rozmyšl v letech 2010-2020 - studie
 (Lenka Špinettiová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82502 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma