Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

lom jiri

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Prach v ovzduší v závislosti na vzdálenosti od zdroje (lom Jiří)
 (Petra LORENZOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g879yz// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh otvírky lomu Družba z lomu Marie
 (Josef Odvody)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97742 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení úložních a tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín v předpolí lomu Jiří a Družba na základě informací z bývalé hlubinné činnosti.
 (Michaela Sekerášová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86319 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Projekt přemístění nákladky uhlí Jiří II.
 (Josef Odvody)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86800 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza sukcese a krajinoekologického významu Slapského čedičového lomu
 (Jiří Kopecký)

2011, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//uil7mh// | Geografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Problematika pevných poloh a velmi pevných poloh při kontinuální těžbě skrývkových hmot povrchových hnědouhelných lomů.
 (Jiří Brabenec)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106167 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Spodnotournaiská konodontová fauna v Lesním lomu v Brně-Líšni
 (Vojtěch Cígler)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nb7ny/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Využití UAV zařízení pro mapování lomů
 (Tereza Steyerová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107908 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Výpočet kubatury a zaměření vrtů odstřelu v lomu Jakubčovice
 (Jan Mollnhuber)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92644 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace technologie úpravy kameniva v lomu Jakubčovice
 (Jan Kadúch)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98038 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)