Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

lorry

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Porovnání efektivnosti pásové a automobilové dopravy suroviny z hliniště do areálu závodu cihelny Hodonín
 (Tomáš Harok)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//jfwhul// | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Efektivita provozu nákladní automobilové dopravy důlní společnosti
 (Libor Škarda)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86592 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Podklady pro získání podnikatelského úvěru na financování nákladního automobilu
 (Iveta Řezníčková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//60mdqq// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Práce na příbuzné téma

Podnikatelský záměr k zajištění úvěru na nákup nákladního automobilu
 (Pavel Skočovský)

2006, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/z08to/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Práce na příbuzné téma

Podnikání v mezinárodní automobilové dopravě
 (Roman Křížek)

2009, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/72552 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Požáry nákladních automobilů
 (Pavlína Graciasová)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69565 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Požáry nákladních automobilů
 (Pavlína Graciasová)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69565 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Rozbor faktorů ovlivňujících provoz automobilového jeřábu AD 20 u HZS hl. m. Prahy
 (Lukáš Kotala)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79252 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Důsledky víkendového vyloučení nákladní a kamionové dopravy z hlediska kapacit odstavných ploch
 (Miroslava ROSÁKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4573 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Management rizik automobilové nákladní dopravy při těžební činnosti v kaolinových lomech
 (Daniel Otýpka)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69405 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)