Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

lozisko

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Ložisko štěrkopísků Mankovice a jeho asociace těžkých minerálů
 (Radek Olšan)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtejc/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Ložisko nevyhrazeného nerostu a právní režim činnosti prováděné hornickým způsobem
 (Zuzana Pundová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c1sls/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Uhlovodíky a oxid uhličitý v půdním vzduchu nad a mimo ložisko ropy a plynu
 (Ondřej Prokop)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wamcw/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Exkurze na ložisko zlata Złoty Stok (Polsko)
 (Vladimír Kollár)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ygkess// | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Ložisko minerálů - Dolní Bory. Těžba, historie, průběh, rekultivace, stopy po těžbě, vliv na životní prostředí
 (Kateřina HAVLÍČKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3361 | Inženýrská ekologie / | Práce na příbuzné téma

Model kontaktu rotoru magnetického ložiska se záchytným ložiskem
 (Jaroslav MATOUŠEK)

2011, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x2nmle// | Strojní inženýrství / Stavba strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Reinterpretace názorů na vznik ložisek uranu v českém masivu
 (Jana Kremzová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/anq7c/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení současného stavu kaolinových a bentonitových ložisek na Podbořansku a návrh případných opatření ke zvýšení stupně ochrany těchto výhradních ložisek
 (Světlana Janegová Tököliová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115361 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Přehodnocení ložiska a výpočet zásob výhradního ložiska stavebního kamene na provozovně Lom Klecany s.r.o.
 (Jan Hojka)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98077 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)