Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

luminofor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí
 (Zdenka Dudová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pec9r/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Aparatura pro měření barevných CIE souřadnic luminoforů pro LED
 (Štěpán Novotný)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10755 | Fyzika / Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

D-A a D-A-D´ luminofory s oxazaborinovým akceptorem
 (Diana Briestenská)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4hzvnf// | Chemie / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Měření parametrů odrazivosti luminoforů
 (Štefan Čambora)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98732 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Práce na příbuzné téma

Měření statických a dynamických charakteristik luminoforů
 (Josef Svatuška)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87075 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv stárnutí na parametry luminoforů
 (Jan Wasserbauer)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104234 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Design a syntéza nových nanokompozitních luminoforů na bázi boranů a jejich deriváty
 (Jakub BRABOREC)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//51bu3o// | Nanotechnologie / Aplikované nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Recyklace luminoforů
 (Michal Dvořáček)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75805 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Syntéza a vlastnosti organických luminoforů na bázi triazinylových derivátů 3-aminoperylenu
 (Šárka Hyková)

2008, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d1hj18// | Chemie a technická chemie / Technologie organických specialit | Práce na příbuzné téma

Luminiscenční vlastnosti ternárních nitridů křemíku dopovaných lanthanoidy
 (Monika Vyležíková)

2014, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106175 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)