Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

luminophores

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí
 (Zdenka Dudová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pec9r/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

D-A a D-A-D´ luminofory s oxazaborinovým akceptorem
 (Diana Briestenská)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4hzvnf// | Chemie / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Aparatura pro měření barevných CIE souřadnic luminoforů pro LED
 (Štěpán Novotný)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10755 | Fyzika / Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Vliv stárnutí na parametry luminoforů
 (Jan Wasserbauer)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104234 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Měření parametrů odrazivosti luminoforů
 (Štefan Čambora)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98732 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Práce na příbuzné téma

Syntéza a vlastnosti organických luminoforů na bázi triazinylových derivátů 3-aminoperylenu
 (Šárka Hyková)

2008, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d1hj18// | Chemie a technická chemie / Technologie organických specialit | Práce na příbuzné téma

Studium zhášení luminiscence vybraných molekul v systému H2O/D2O
 (Josef Kučera)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4ybh/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma