Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

magneticka hypertermie.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii
 (Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//epsps6// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Indukční ohřev magnetických nanočástic pro hypertermii
 (Vojtěch Adam)

2019, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//kalirj// | Chyba / | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace cívek a napájecího obvodu pro hypertermii využívající magnetické pole a feromagnetické nanočástice
 (Jitka Menclová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//6udeh4// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

Magnetické nanočástice oxidů železa získané různými způsoby syntézy: srovnání účinnosti ohřevu ve střídavém magnetickém poli
 (Martin Janovec)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o75haf// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties
 (Lenka Vítková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3wzi0o// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv komerčních magnetických kapalin na lidský organismus
 (Hana FEJFAROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g51lhw// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Príprava magnetických plnív s vlastnosťami na mieru pre polymérne kompozity a suspenzie
 (Zuzana KOŽÁKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u6qt9x// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma