Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

maly vodni tok

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Vybrané malé vodní elektrárny na řece Bílině a posouzení jejich vlivu na vodní tok
 (Kateřina KOUSALOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dw2c6d// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Revitalizace malých vodních toků v České republice
 (Stela Paterová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/znct7/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Podmínky transportu dnových splavenin na malých vodních tocích: případové studie z vybraných povodí
 (Petr Horáček)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/benw3/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy vodního toku Bílina a malé vodní nádrže pro účely rekreace v lokalitě "U kostela" Most.
 (Radek Vacek)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142178 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující kvalitu vody v malém vodním toku Březnici a srovnání s referenčním tokem Salaškou
 (Libor MIKL)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//inoe48// | Biologie / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Potenciál vymezení nivy a říční krajiny na malých vodních tocích
 (Jiří Jakubínský)

2014, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/supuv/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocích
 (Petr Masner)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zgmp8/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Hydromorfologická kvalita malých vodních toků na území Brna
 (Ludvík Krchňavý)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxl64/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Zpracování studie revitalizace malého vodního toku
 (Jiří EIBL)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gakzag// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Zpracování studie revitalizace malého vodního toku
 (Václav KAHUDA)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nj5syn// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)