Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mangan

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Teoretické studium stability kovových materiálů v systémech obsahujících mangan
 (Martina Mazalová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cxtbw/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Mangan v bylinném podrostu lesních ekosystémů a jeho monitoring
 (Eliška HABÁSKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eo44vc// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Mangan v asimilačním aparátu lesních dřevin a jeho monitoring v území východního Krušnohoří
 (Kateřina ŠIMONOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jgfqtu// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

TRIÁDA ŽELEZA, CHROM, MANGAN A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA SŠ
 (Nikola POHRANCOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3lr8sg// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Práce na příbuzné téma

Distribuce nanočástic z manganu v živočišných tkáních
 (Ondrej Kováč)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k5yvx/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv akumulace manganu na vybrané rostliny
 (Pavel Švec)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2kgrvc// | Chemie / Zemědělská chemie | Práce na příbuzné téma

Chování, mobilita a environmentální dopad manganu na odkališti v Kanye, jihovýchodní Botswana
 (Dmitrii LISOVOI)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hueo2h// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu manganu na propojení návaru vytvořeného technologií PTA s Al-Si matricí
 (Tomáš VLACH)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ygnmr8// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Práce na příbuzné téma

Využití ozonizace při předúpravě podzemní vody z kvartéru řeky Moravy s obsahem železa a manganu a přirozenou agresivitou.
 (Marek Coufal)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116536 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) potencionální indikátor zatížení půdního prostředí manganem
 (Gabriela BÍLKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fcukc9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)