Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

marianska skala

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Reengineering nasazení techniky a technologie na kamenolomu Mariánská skála při dotěžování ložiska
 (Jan Prusík)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141425 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Mariánská skála v Ústí nad Labem - geologická charakteristika lokality a těžba kamene v kontextu potencionálních aktivit po uzavření lomu
 (Jana Boudová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82593 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na otvírku 5. a 6. etáže kamenolomu Mariánská skála.
 (Petr Martinek)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75893 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Dotěžení zásob v dobývacím prostoru Mariánská Skála a návrh na rekultivaci lomu - studie
 (Tomáš Hájek)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82420 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh naučné stezky v okolí Mariánské skály
 (Jiří ŠLAJ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5mvtxz// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Floristický průzkum Mariánské skály u města Ústí nad Labem
 (Stanislav ŠANDA)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s9dm3y// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Mariánská huť v Herálci
 (Kateřina Burešová)

2010, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//39q0d7// | Historické vědy / Kulturní dějiny | Práce na příbuzné téma