Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

masivne paralelni sekvenovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Konstrukce molekulárních knihoven pro masivně paralelní sekvenování
 (Marek PĚNTOŇ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8dhkm9// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Genotypizace nádorových biomarkerů pomocí nových technologií masivně paralelního sekvenování s důrazem na vysoce citlivou typizaci cirkulující nádorové DNA
 (Lucia CSERGEOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lowt03// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

CNV analýza pacientů s mentální retardací: stanovení kandidátních genů pro účely masivně paralelního sekvenování
 (Markéta JUŘICOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3q4vmu// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Detekce patogenních genetických variant pomocí sekvenování nové generace u dětských pacientů s mentální retardací
 (Hana Poláčková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz2n3/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Přínos nové generace sekvenování v diagnostice dědičných kardiologických onemocnění
 (Alena Veverková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cir8u/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití technik sekvenování nové generace (NGS) v prenatální a preimplantační genetické diagnostice
 (Michaela Piscová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t3xqf/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Implementace rozšířeného prekoncepčního screeningu přenašečů autosomálních a X-vázaných recesivních poruch
 (Dominika Okruhlicová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpzv0/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Mutační analýza genu RYR1 zodpovědného za maligní hypertemii
 (Iveta Valášková)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sw8xf/ | Biologie (čtyřleté) / Genetika | Práce na příbuzné téma

Genetické příčiny vrozených srdečních vad
 (Monika Švarcová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hj85w/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Prekoncepční testování autozomálně recesivních a X-vázaných recesivních chorob
 (Dominika Okruhlicová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vm8n6/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)