Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

measuring devices

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Vzdálené řízení a monitoring měřících přístrojů
 (Josef TRBUŠEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kv1ctz// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Moderní způsoby ovládání energeticky nezávislých měřicích zařízení
 (Tereza Paterová)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140630 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Měřicí přístroje pro interaktivní centrum pohybu
 (Daniel Jiříček)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129709 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Práce na příbuzné téma

Spektrální přístroje pro měření propustnosti ochranných brýlových skel a čoček
 (Nicol Dostálová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sddez/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Práce na příbuzné téma

Přístroje pro měření rohovkových parametrů
 (Ivo Hlinomaz)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqr2n/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Práce na příbuzné téma

Dálkový sběr dat z měřicích přístrojů
 (Josef VÁCHAL)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//78akl0// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Webový portál příkladů pro využití měřících zařízení v přírodovědných předmětech
 (Ondřej BRCHAŇ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ca4wdq// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Inter-instrumentální reliabilita vybraných měřičů a monitoring tepové frekvence
 (Daniel AUGUSTIN)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//alzrmv// | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Realizace zařízení pro holterovské měření elektrogastrografických záznamů a jejich vyhodnocení
 (Dominik Muroň)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142028 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

Systém pro zpracování dat z měřících přístrojů
 (Petr BOBEK)

2010, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6dl0q4// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)