Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mechanicky vozik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Role ergoterapeuta při výběru mechanického vozíku pro jedince po poranění míchy
 (Tereza DOLEŽELOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//07g8a8// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Indikace mechanického nebo elektrického vozíku u tetraplegiků z pohledu ergoterapeuta
 (Jana ZACHOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//46761r// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace mobility ve vozíku u spinálních pacientů
 (Lia Vašíčková)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6yex/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Práce na příbuzné téma

Design plážového mechanického vozíku
 (Tomáš RONDZÍK)

2007, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//95unsl// | Výtvarná umění / Multimedia a design | Práce na příbuzné téma

Význam správného výběru a nastavení vozíku a jeho komponentů u kvadruplegiků
 (Barbora RUSÍNOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ejdohy// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Význam správného výběru a nastavení vozíku a jeho komponentů u kvadruplegiků
 (Barbora RUSÍNOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rrx6vl// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Točna pojezdového vozíku s mechanickým pohonem
 (Martin Andrýsek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88395 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Kvalita invalidního vozíku z hlediska uživatele
 (Barbora Zemanová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26159 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Úprava paletových vozíků pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu
 (Jan Kornas)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94089 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma