Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

melnicko

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza kulturního potenciálu Turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko
 (Lucie Landrová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/omnqy/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Kulturní turismus v lokální destinaci Mělnicko
 (Kateřina Poláchová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73475 | Ekonomika a management / Arts Management | Práce na příbuzné téma

Mělnicko mezi osvobozením v roce 1945 a volbami 1946
 (Ondřej Bečka)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//d391ak// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Práce na příbuzné téma

Rozvoj Pražské aglomerace: případová studie Mělnicko
 (Tereza JANKOVÝCH)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tcdtiq// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami na 1. stupni ZŠ v regionu Mělnicko
 (Kateřina Najmanová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zsczpg// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Práce na příbuzné téma

Mělnicko ve výtvarném projevu dětí ZŠ
 (Blanka ŠEBESTOVÁ)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3009 | Učitelství pro základní školy / | Práce na příbuzné téma

Nezaměstnanost a její sociální dopady vkonkrétním městě či regionu
 (Tereza Dermeková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//pd112c// | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Atraktivity cestovního ruchu v okrese Mělník.
 (Jiří VAVŘINA)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8saz4d// | Geografie / Geografie střední Evropy | Práce na příbuzné téma

Činnost OV KSČ Mělník za Pražského jara (leden - srpen 1968)
 (Jiří Mašek)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB38 | Historické vědy / Archivnictví - historie | Práce na příbuzné téma

Současné malovinařství na Mělnicku. Příspěvek ke studiu vinařské tradice v Čechách
 (Martina Renková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ma8q9/ | Historické vědy / Etnologie | Práce na příbuzné téma