Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mental disorder

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

1. Teoretická část:\nl{}Fotografie psychických poruch\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Lingerie\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Psychická porucha
 (Tereza Štouračová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lizda2// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Změny kompetencí člověka s mentálním postižením při přechodu z DOZP do chráněného bydlení
 (Ludmila Marxová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcefh/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny (biografie střetu s duševní nemocí)
 (Lucie Henzlová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1ave/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma