Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

menzy vysokych skol

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Specifika a trendy ve školním stravování v segmentu veřejných vysokých škol v České republice
 (Radek Tůša)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/15085/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Práce na příbuzné téma

Rozšíření služeb menzy v Jindřichově Hradci - Studentský klub
 (Marie Králová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26612 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

STRAVOVACÍ NÁVYKY STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL, RIZIKA A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
 (Eva Sikorová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id//do5p2u// | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Stravovací návyky studentů vysokých škol
 (Kateřina MELENOVSKÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yvqt05// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Řízení nákladů a výnosů menz Univerzity Karlovy
 (Věra Umanová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/63951 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrh logické struktury informačního systému pro vysokoškolskou menzu
 (Petra Janků)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74184 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

TV - navigační systém Vysoké školy polytechnické Jihlava
 (Jáchym Hruška)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//y40zxa// | Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma

Možnosti dodržení doporučeného příjmu sodíku dle výživových doporučení u zdravých dospělých osob
 (Michaela GRUBEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rmpxgq// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma