Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mereni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Analýza vlivu rozlišitelnosti systému měření na vyhodnocování statistických vlastností systému měření
 (Michal Juchelka)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140735 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Práce na příbuzné téma

Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM
 (Ondřej Motl)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//2j7k4j// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Komentovaný překlad: Měření v elektrotechnice, Měření v audiotechnice
 (Pavlína Šustrová)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//bc63l6// | Angličtina v elektrotechnice a informatice / | Práce na příbuzné téma

Návrh metodiky měření a ověření způsobilosti měřicí stanice pro měření víceúčelového aktuátoru
 (Jiří BĚHOUNEK)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hpyy1l// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Srovnání výsledků měření viskozity "nenewtonských" kapalin získaných různými metodami měření
 (Michal Toman)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cq5wn/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Práce na příbuzné téma

Metody měření průtoku vody v povrchových tocích - nejistoty měření.
 (Ondřej ŠEBOR)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jcmiwx// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití statického měření sil a kinetického měření rychlosti a zrychlení pro analýzu plavecké techniky kraul
 (Michaela BÁTOROVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//25ywdq// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Měření výfukových škodlivin silničních vozidel ve Stanicích měření emisí
 (Martin Pešťák)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//cjr6up// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Vliv použitého režimu měření na výsledek zastoupení tělesného tuku při měření složení těla tetrapolární bioimpedanční váhou Tanita 418 MA
 (Magdaléna SMĚJOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fj58t7// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - občanská výchova | Práce na příbuzné téma

Vliv metodiky měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy pomocí souřadnicového měřicího stroje na reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků.
 (Radim HOBLÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//66sgxa// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)