Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mereni teploty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Faktory ovlivňující přesnost měření teploty pomocí infračervené termografie v medicíně
 (Dávid Dominik)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nz1kc/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Práce na příbuzné téma

Čidla teploty a měření teploty v elektrických strojích
 (Jaroslava JANEČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h86hol// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Měření a hodnocení povrchové teploty v rámci mikroklimatického výzkumu
 (Martin Svatoň)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rumce/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Měření tělesné teploty termokamerou v delším časovém období
 (Hana Halabuková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9j9f/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Práce na příbuzné téma

Metody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotám
 (Jan Havlůj)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//yq48o6// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Pyrometrické měření teploty substrátu během plazmochemické depozice
 (Roman Petráš)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rbhbw/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Prostorová a časová variabilita teploty vzduchu ve městě Brně
 (Anna Troppová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjppy/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Využitelnost měření teploty povrchu těla zvířat
 (Kateřina SOBÍŠKOVÁ)

2018, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uzsqm2// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Práce na příbuzné téma

Kontinuální optické měření teploty v mezipánvi
 (Libor Cicvárek)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140694 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi
 (Miroslav Klus)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119430 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)