Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metan

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Jsou pikoplanktonní sinice schopny produkovat metan?
 (Jakub PSOHLAVEC)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1j6vl8// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Biologická produkce metanu v závislosti na koncentraci substrátu
 (Martina Rajníková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0vtr/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti snížení emisí metanu při pěstování rýže
 (Ivan FILIPSKÝ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n20gy7// | Biologie / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Distribuce metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu ve východní části lanžhotské kry ve vídeňské pánvi
 (Ondřej Prokop)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvjuj/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Metodický postup pro stanovení emise metanu z uzavřených dolů.
 (Andrea Mokrošová)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133138 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Chování a vlastnosti metanu v systému voda-hornina-plyn v reálných podmínkách zatopené dílčí pánve OKR.
 (Veronika Zedek)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133990 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Toky metanu (CH4) z vrb (Salix sp.)
 (Klára JANEBOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ldt3q3// | Specializace v pedagogice / Přu-SVu | Práce na příbuzné téma

Hodnocení bezpečnostních rizik souvisejících s únikem metanu z podzemních prostor
 (Eva Beňová)

2012, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101249 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Výstup metanu v poddolovaných oblastech v závislosti na klimatických podmínkách
 (Radovan Rudický)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133136 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Geotechnické problémy výstavby na poddolovaném území ohroženém výstupy metanu
 (Tomáš Hrnčiar)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116624 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)