Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metanogeneze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Význam stabilních izotopů uhlíku pro rozpoznání dynamiky metanogeneze v řece
 (Adam BEDNAŘÍK)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p6zd91// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie | Práce na příbuzné téma

Limitace metanogeneze v degradovaných rašeliništích po revitalizaci jejich vodního režimu
 (Michaela POCOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//826sfb// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Společenstva metanogenních mikroorganizmů ve vybraných ekosystémech
 (Nikola Hanišáková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fp3tj/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Antibiotická rezistence metanogenních archea v lidské mikrobiotě
 (Štěpán-Rafael Onderka)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d02xw/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod
 (Anna Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk26j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Biologická produkce metanu v závislosti na koncentraci substrátu
 (Martina Rajníková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0vtr/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma